devise

emblématique et héraldique à la fin du Moyen Âge

Vous êtes ici : Accueil > Familles > Aragon > Alphonse V d’Aragon > Blanc/rouge

Blanc/rouge

Période
1420-1460
Aires géographiques
Aragon, Sicile
Personnage
Alphonse V d’Aragon
Famille
Aragon
Couleurs associées
blanc/rouge

Les couleurs blanc/rouge

Même si les couleurs d’Alphonse V ne semblent pas particulièrement documentées et n’ont pas été relevées par les commentateurs, le décor des galères envoyées en Sardaigne en et décorées à ses devises insiste très clairement sur la combinaison blanc/rouge qui pourraient être les couleurs emblématiques du souverain : « a la popa de part de fora ha huna ymatge de Nostra Dona ab les armes darago a la huna part et les de Sicilia a la altra te als peus hun gran scut ab les armes darago et ab lo timbre e tot lenfront de la popa molt spes es ple de petits scuts darmes darago et dels libres e tot aço es dor ab aquelles colors que si merexen. Alt en la popa es tot blanch et vermell plen de libres dor et del uçill son totes les bandes de part de fora fins al cors de la galera blanques et vermelles ab los libres et ab los uçills dor et de part de dins la galera solament es blanch et vermell fins als scalms, et aço per tal como tots los rems son blanchs et vermells et los galiots qui seran vestits de blanch et vermell axi que sobre la cuberta no veura hom sino blanch et vermell [...] entran dins la vostra cambra et recambra les quals son totes blanques et vermelles per los costats plenes tants spes com se poria pintar dels libres et dels uçills dor, et de la cuberta es tota blava en significança de Cel axi meteix plena dels libres dor es en veritat molt bella cosa et ben mirada, los tendals axi meteix son molt bells et les banderes[1].

Bibliographie

BOULTON d’A. J. D., The Knights in the Crown: The Monarchical Orders of Knighthood in Late Medieval Europe, 1326–1520, 2nde ed., St. Martin’s, 2000

DOMENGE i MESQUIDA J., « La gran sala de Castelnuovo. Memoria del Alphonsi regis triumphus », Le usate leggiadrie. I cortei, le ceremonie, le feste e il costume nel Mediterraneo tra il XV e XVI secolo, COLESANTI G.T. dir, Montella, 2010, p. 290-338.

alGarra V. M. (1994) “Espacios de poder. Pavimentos cerámicos y escritura en el Real de Valencia en época de Alfonso el Magnánimo”, El poder Real en la Corona de Aragón (s. XIV-XVI), vol. 3, Actas del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Jaca, 1993), Zaragoza, p. 269-289.

alisio G., Bertelli S., pinelli A. (2006), Arte e politica tra Napoli e Firenze: Un cassone per il trionfo di Alfonso d’Aragona, Modena.

álVaro, M. I. (2005), “La emblemática en la cerámica”, Emblemata, 11, p. 349-401.

Beltrán R. (2007), “Invenciones poéticas en Tirant lo Blanc y escritura emblemática en la cerámica de Alfonso el Magnánimo”, De la literatura caballeresca al “Quijote”, Zaragoza, p. 59-93.

osMa, G. J. de(1909), Las divisas del Rey en los pavimentos de «obra de Manises» del Castillo de Nápoles (años 1446-1458), Madrid 1909.

Battista R. di (1998-99), “La porta e l’arco di Castelnuovo a Napoli”, Annali di Architettura, X-XI, p. 7-21.

duran E. (2000), “La imatge del rei Alfons”, La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo, vol. 2, Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona (1997), Napoli, p. 1401-1418.

español F. (2001), Els escenaris del rei. Art i monarquia a la Corona d’Aragó, Manresa.

español F. (2002-03), “El salterio y libro de horas de Alfonso el Magnánimo y el cardenal Joan de Casanova (Bristish Library, Ms. Add. 28962)”, Locus Amoenus, 6, p. 91-114.

GarCíaMarsilla J. V. (1996-97), “El poder visible. Demanda y funciones del arte en la corte de Alfonso el Magnánimo”, in Ars Longa, 7-8, p. 33-47.

GarCíaMarsilla J. V. (2000), “Le immagini del potere e il potere delle immagini. I mezzi iconici al servizio della monarchia aragonese nel basso medioevo”, Rivista Storica Italiana, CXII, p. 569-602.

GarCíaMarsilla J. V. (2001), “La cort d’Alfons el Magnànim i l’univers artístic de la primera meitat del quatre-cents”, Seu Vella. Anuari d’Història i Cultura, 3, p. 13-53.

GonzálezhurteBise E. (1907), “Inventario de los bienes muebles de Alfonso V de Aragón como infante y como rey (1412-1424)”, Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, p. 148-188.

La Biblioteca Reale di Napoli al tempo della dinastia aragonese (1998), cat. exp., (a cura de) tosCano G., València.

Massip F. (1994), “Imagen y espectáculo del poder real en la entronización de los Trastámara (1414)”, in El poder Real en la Corona de Aragón (s. XIV-XVI), vol. 3, Actas del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1994, p. 371-386.

Massip F. (2000), “De ritu social a espectacle del Poder: l’Entrada triomfal d’Alfons el Magnànim a Nàpols (1443), entre la tradició catalana i la innovació humanística”, in La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo, voll. 2, Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona, Napoli, p. 1859-1889.

tintó M. (2005), “Dos fermalls i altres joies d’Alfons el Magnànim, segons un inventari de la taula de canvi de la ciutat de Barcelona”, in Acta Historica et Archeologica Medievalia, 26, p. 767-773.

tosCano G. (1998), “La formación de la biblioteca de Alfonso el Magnánimo: documentos, fuentes, inventarios”, in La Biblioteca Reale..., p. 185-219.

tosCano G. (2001), “Nápoles y el Mediterráneo”, in El Renacimiento Mediterráneo, cat. exp., natale M. dir., Madrid, p. 79-99.

VillanueVa, l. t. (1919), “La orden de caballería de la Jarra”, in Boletín de la Real Academia de la Historia, LXXV, pp. 68-77. zaraGozá, a. (2000), Arquitectura gótica valenciana, siglos XIII-XV, València.

1  Cité dans español F. (2002-03), “El salterio y libro de horas de Alfonso el Magnánimo y el cardenal Joan de Casanova (Bristish Library, Ms. Add. 28962)”, Locus Amoenus, 6, p. 91-114 d’après F de BORAFULL y SANS, Antigua marina catalana, Barcelona, 1898, doc. 22, p. 93-94.

Autres devises pour Alphonse V d’Aragon

×